UA-46900245-1
 
Image by Julian Santa Ana

ספרים

Harpoon Nitsana.jpeg
תמונות לונדון.jpg

בחברת תרגום נחשפים לנושאים מגוונים ומעניינים מאד. במסגרת פעילותנו, תרגמנו ספרים בתחומים שונים: פרוזה, מחקר, חינוך, מזה"ת, ועוד.