UA-46900245-1
Image by Julian Santa Ana

לקוחות

Conference

המגזר הציבורי

בשנת 2020 זכינו להיכלל ברשימת הספקים המצומצמת של משרדי הממשלה בישראל בתחום התרגום. בזכות המוניטין שיצא לה, חברת GATS היא היום בין החברות היחידות בישראל שיכולות לגשת למכרזים ממשלתיים. כבר משנת 2017, עוד לפני שזכינו להיכנס לרשימה האקסקלוסיבית הזו, אנו גאים לתת למשרד הביטחון שירותי תרגום על בסיס יומיומי, 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. גופים נוספים במגזר הציבורי, להם זכינו לתת שירות: המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה, משרד המשפטים, משרד הרווחה, תאגיד השידור הציבורי, הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ, עיריית כפר סבא, ועוד.  

משרד המשפטים
משרד הביטחון1
משרד הרווחה
תאגיד השידור הציבורי
הוד השרון
המשרד לעניינים אסטרטגיים
תמונה1
משרד המשפטים
משרד הביטחון1
משרד הרווחה
תאגיד השידור הציבורי
הוד השרון
המשרד לעניינים אסטרטגיים
תמונה1

המגזר העסקי

בין החברות הנמנות על לקוחותינו ניתן למנות את הבורסה לניירות ערך בת"א, המתכנה, מטרופולין תחבורה ציבורית, טרהלאב ונצ'רס, אולפני אלרום, קבוצת שיבולת בע"מ, פיונט טכנולוגיות, אלרם דבקים מקצועיים, ועוד.  

לוגו אלרם
JVP
טרהלאב ונצ'רס
מטרופולין
פיונט
אלרום
המתכנה
הבורסה
שיבולת
לוגו אלרם
JVP
טרהלאב ונצ'רס
מטרופולין
פיונט
אלרום
המתכנה
הבורסה
שיבולת
Business Meeting
Women Volunteers

המגזר השלישי

חברת GATS מעניקה שירותי תרגום לעמותות, מלכ"רים וארגונים לא-ממשלתיים. בין הארגונים האלה אפשר למנות את בי"ח שערי צדק, "שורת הדין", "המכון הישראלי לדמוקרטיה", מרכז "עלמא" למחקרי ביטחון, הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב, הספרייה הלאומית, קרן "יד הנדיב", ארגון "לתת", ועוד. 

לתת
יד הנדיב
המכון הישראלי לדמוקרטיה
הספריה הלאומית
שורת הדין
בית חולים שערי צדק
הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב
מרכז עלמא למחקרי ביטחון
לתת
יד הנדיב
המכון הישראלי לדמוקרטיה
הספריה הלאומית
שורת הדין
בית חולים שערי צדק
הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב
מרכז עלמא למחקרי ביטחון

חינוך ומחקר

במהלך השנים, חברת GATS העניקה שירותי תרגום ותמלול לאוניברסיטת ת"א, המרכז הבינתחומי בהרצליה, רשת אורט ישראל, מכון י-ם למחקרי מדיניות, יד יצחק בן צבי, המכללה האקדמית בית ברל, המכללה האקדמית גורדון חיפה, מכללת סמינר הקיבוצים, ועוד. 

יד יצחק בן צבי
בית ברל
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
הבינתחומי הרצליה
מכללת גורדון
אוניברסיטת תל אביב
סמינר הקיבוצים
אורט ישראל
יד יצחק בן צבי
בית ברל
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
הבינתחומי הרצליה
מכללת גורדון
אוניברסיטת תל אביב
סמינר הקיבוצים
אורט ישראל
Working
Image by Matthew

צרו קשר

האתר נבנה ע"י לין - Lin.co.il

054-834-9337

© 2013 כל הזכויות שמורות ל-GATS Translations.